ANBI

ANBI

Stichting Klaterklanken
Deze stichting is organisator van Festival Klaterklanken en bezit sinds 2020 de ANBI status.

Doelstelling is om jong klassiek muziektalent te stimuleren en te presenteren voor een breed publiek.

Stichting Klaterklanken
Admiraal van Gentstraat 57
3572 XH Utrecht
RSIN 820972411
KVK nummer 34347273

Contactpersoon stichting: Christel Gouweleeuw , 0647240814

Bestuur bestaat uit Christel Gouweleeuw (zakelijk directeur) en Idske Bakker (artistiek directeur). Raad van Toezicht: Corne Ran (voorzitter), Katja Brenninkmeijer (secretaris), Jan van der Grinten. De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd. Medewerkers worden betaald volgens CAO Toneel en Dans, voor musici hanteren wij de Norma norm.

Jaarverslag 2020
Activiteitenverslag 2021
ANBI formulier 2021
Activiteitenverslag 2022
ANBI formulier 2022
Eindverslag 2023